Kontaktní informace


Krajská vojenská velitelství

 • KVV Brno - Brn
  • prap. Martin Poláček, tel: (973) 444 057, polacekm@army.cz
  • kpt. Radim Zákoutský, tel: (973) 444 030, zakoutskyr@army.cz
  • Viliam Hrnčiar, tel: (973) 444 060, hrnciarv@army.cz

 • KVV České Budějovice - CBu
  • pplk. Otakar Růžička, tel: (973) 321 239, ruzickao@army.cz
  • nrtm. Martin Kříha, tel: (973) 321 435, kriham@army.cz
  • František Ambrus, tel: (973) 321 505, ambrusf@army.cz

 • KVV Hradec Králové - HKr
  • nrtm. Marián Vaníček, tel: (973) 251 443, vanicekm@army.cz
  • kpt. Josef Boušek, tel: (973) 251 421, bousekj@army.cz

 • KVV Jihlava - Jih
  • nrtm. Martin Šír, tel: (973) 454 332, martin.sir@army.cz
  • rtn. Rostislav Zejda, tel: (973) 454 318, kvv.jihlava@army.cz
  • prap. Kamil Chlád, tel: (973) 454 306

 • KVV Karlovy Vary - KVa
  • nrtm. Roman Štýber, tel: (973) 349 416, styberr@army.cz
  • Blanka Göhlová, tel: (973) 349 411, gohlovab@army.cz
  • rtn. František Skalík, tel: (973) 349 432

 • KVV Liberec - Lib
  • kpt. Martin Bujok, tel: (973) 262 216
  • rtn. Radek Dvořák, tel: (973) 262 251, dvorakr3@army.cz

 • KVV Olomouc - Olo
  • prap. Michal Rohan, tel: (973) 401 925, rohanm@army.cz
  • mjr. Dan Snášel, tel: (973) 401 921, snaseld@army.cz
  • prap. Vojtěch Palatý, tel: (973) 401 926, palatyv@army.cz

 • KVV Ostrava - Ost
  • Kateřina Lyčková, tel: (973) 487 726, lyckovak@army.cz
  • mjr. Martin Hastík, tel: (973) 487 747, hastikm@army.cz
  • Roman Čech, tel: (973) 487 762, cechr@army.cz
  • pplk. Jiří Palička, tel: (973) 487 719, palickaj@army.cz
  • kpt. Jaromír Hapla, tel: (973) 487 748, haplaj@army.cz
  • rtn. Miroslav Hupka, tel: (973) 487 764, hupkam@army.cz

 • KVV Pardubice - Par
  • kpt. Roman Cach, tel: (973) 243 204, cachr@army.cz
  • Petr Svatoň, tel: (973) 243 209, svatonp@army.cz
  • Iveta Linhartová, tel: (973) 243 236, kvv.pardubice@army.cz
  • rtn. Jiří Voženílek, tel: (973) 243 206

 • KVV Plzeň - Plz
  • nrtm. Roman Konáš, tel: (973) 340 776, konasr@army.cz
  • kpt. Jiří Novák, tel: (973) 340 371, novakj5@army.cz
  • Petr Šťastný, tel: (973) 340 340, stastnyp@army.cz

 • KVV Praha-hlavní město - hmP
  • prap. František Výstup, tel: (973) 229 542, vystupf@army.cz
  • mjr. Petr Valtera, tel: (973) 229 540, valterap@army.cz

 • KVV Praha-Středočeský kraj - Prh
  • prap. Pavel Havlíček, tel: (973) 206 177
  • kpt. Martin Kališ, tel: (973) 206 163, kalism1@army.cz
  • nrtm. David Miler, tel: (973) 206 183, milerd@army.cz

 • KVV Ústí nad Labem - UnL
  • prap. Martin Hrušovský, tel: (973) 286 126
  • nrtm. Josef Stříbrný, tel: (973) 286 126, stribrnyj@army.cz
  • kpt. Anita Holeyšovská, tel: (973) 286 126

 • KVV Zlín - Zln
  • rtn. Jiří Tománek, tel: (973) 458 836, kvv.zlin@army.cz
  • kpt. Jaroslav Dlabaja, tel: (973) 458 835, dlabajaj@army.cz
  • pplk. Tomáš Drápal, tel: (973) 458 802, drapalt@army.cz

Tvorba obsahu a náplně kurzů

 • Kurzy a materiály pro poddůstojníky/mužstvo
  • nrtm. Štěpán Hrbek, tel: (973) 451 424, poddustojnici.az@vavyskov.cz

 • Kurzy a meteriály pro praporčický sbor
  • prap. Michal Sládek, tel: (973) 451 411, praporcici.az@vavyskov.cz

 • Kurzy a materiály pro důstojnický sbor
  • mjr. Ing. et Ing. Hana Malachová, PhD., tel: (973) 451 370, dustojnici.az@vavyskov.cz

 • Kurzy Vojenské policie
  • mjr. Ing. Marcela Kuthanová, MBA, tel: (973) 215 843, kuthanovam@army.cz

Technický provoz systému

 • Hlavní administrátoři systému EduWeb
  • Administrátoři Centra KIT VeV-VA, tel: 973 450 806, netadmins@vavyskov.cz
  • mjr. Ing. Robert Drmola (v případě mimořádných událostí), tel: 724 480 878